เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง ที่นี่สวยจังเลยนะฮะ 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง ที่นี่สวยจังเลยนะฮะ 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง ที่นี่สวยจังเลยนะฮะ 5วัน 4คืน (VN)

ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลเเละเกาะหินปูนของ อ่าวฮาลอง พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาเเห่งอินโดจีน ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านต่าฟาน จุดเช็คอินเเละถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พักเมืองซาปา 2 คืน

รหัสทัวร์

VN_VN00080

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ค. 67 - 27 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

16,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ก.ค. 67

18,888

18-21

18,888

20-24

18,888

25-29

18,888

26-30

ส.ค. 67

18,888

08-12

18,888

10-14

16,888

15-19

16,888

22-26

17,888

29-02ก.ย.

ก.ย. 67

16,888

05-09

16,888

06-10

16,888

12-16

16,888

18-22

16,888

20-24

16,888

25-29

16,888

27-01ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

18,888

-

-

4,000

2,500

14,888

34

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

18,888

-

-

4,000

2,500

14,888

34

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,888

-

-

4,000

2,500

14,888

34

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

18,888

-

-

4,000

2,500

14,888

34

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

18,888

-

-

4,000

2,500

14,888

34

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

18,888

-

-

4,000

2,500

14,888

34

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

16,888

-

-

4,000

2,500

13,888

34

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

16,888

-

-

4,000

2,500

13,888

34

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

17,888

-

-

5,000

2,500

14,888

34

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

16,888

-

-

4,000

2,500

13,888

34

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

16,888

-

-

4,001

2,500

13,888

34

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

16,888

-

-

4,002

2,500

13,888

34

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

16,888

-

-

4,003

2,500

13,888

34

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

16,888

-

-

4,004

2,500

13,888

34

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

16,888

-

-

4,005

2,500

13,888

34

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

16,888

-

-

4,006

2,500

13,888

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮอยอัน) - เมืองฮาลอง

Day : 2

เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - ร้านหยก - เมืองซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา

Day : 3

เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน - โมอาน่าคาเฟ่ - โบสถ์หินซาปา

Day : 4

เมืองซาปา - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - โบสถ์เซนต์โจเซฟ - ร้านสินค้าโอทอป - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

Day : 5

กรุงฮานอย - เจดีย์เฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง