เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวสวนสนุกดิสนี่ย์เเลนด์เต็มวัน นั่งรางพีคเเทรม ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ไหว้พระเสริมบารมี หมุนกังหันนำโชค วัดเเชกง

รหัสทัวร์

HK_CX00111

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

21 มิ.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

มิ.ย. 67

24,999

21-23

24,999

28-30

ก.ค. 67

25,999

05-07

25,999

12-14

26,999

20-22

26,999

27-29

ส.ค. 67

26,999

10-12

25,999

16-18

25,999

23-25

25,999

31-02ก.ย.

ก.ย. 67

25,999

06-08

25,999

13-15

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

24,999

24,999

23,999

5,000

-

-

25

28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

24,999

24,999

23,999

5,000

-

-

25

05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

26,999

26,999

25,999

5,000

-

-

25

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

26,999

26,999

25,999

5,000

-

-

25

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

26,999

26,999

25,999

5,000

-

-

25

16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

25,999

25,999

24,999

5,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS

Day : 2

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

Day : 3

วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง