ทัวร์อเมริกา WEST USA 10วัน 7คืน

ทัวร์อเมริกา WEST USA 10วัน 7คืน

ทัวร์อเมริกา WEST USA 10วัน 7คืน ลอสแองเจลิส เที่ยวลอสองเจลิส ฮอลลีวูด ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน สกายวอล์ค ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์ เที่ยวซานฟรานซิสโก


ทัวร์อเมริกา WEST USA 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
DSUS_BR00004
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ก.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
alevaair.jpg
ราคาเริ่มต้น
155,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ไทเป - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - อนาไฮม์
 • วันที่

  2

  เที่ยวลอสองเจลิส – เบเวอี่ฮิล - ฮอลลีวูด – วอล์ค ออฟ เฟรม – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์
 • วันที่

  3

  ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์
 • วันที่

  4

  อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส
 • วันที่

  5

  ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - เขื่อนฮูเวอร์
 • วันที่

  6

  ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์
 • วันที่

  7

  เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ
 • วันที่

  8

  ซานฟรานซิสโก - ไทเป - บินกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  ไทเป – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

14 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
160,000 บาท
เด็กมีเตียง
145,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
128,000 บาท
พักเดี่ยว
23,000 บาท
จอยแลนด์
120,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,000 บาท
เด็กมีเตียง
135,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
120,000 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
จอยแลนด์
115,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,000 บาท
เด็กมีเตียง
135,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
120,000 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
จอยแลนด์
115,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,000 บาท
เด็กมีเตียง
135,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
120,000 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
จอยแลนด์
115,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
160,000 บาท
เด็กมีเตียง
145,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
128,000 บาท
พักเดี่ยว
23,000 บาท
จอยแลนด์
120,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 160,000 145,000 128,000 23,000 - 120,000 20
11 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 155,000 135,000 120,000 20,000 - 115,000 20
02 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 155,000 135,000 120,000 20,000 - 115,000 20
09 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 155,000 135,000 120,000 20,000 - 115,000 20
29 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 160,000 145,000 128,000 23,000 - 120,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.จริยวดี หวังมีตระการกุล เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 041-8-47102-6
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน