ทัวร์สเปน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7คืน

ทัวร์สเปน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7คืน

ทัวร์สเปน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7คืน บาร์เซโลน่า, มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์, ซาราโกซ่า, ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์,เซโกเบีย, ปราสาทอัลคาร์ซาร์, มาดริด, โทเลโด, มหาวิหารโทเลโด, พระราชวังหลวง


ทัวร์สเปน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7คืน
รหัสทัวร์
HTCES_EK00002
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ก.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
99,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร
 • วันที่

  2

  ดูไบ – บาร์เซโลนา – มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ช้อปปิ้งจุใจ
 • วันที่

  3

  ยอดเขามองเซอร์รัต - ซาราโกซ่า - ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์
 • วันที่

  4

  เซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - ปราสาทอัลกาซาร์ - มาดริด (พักค้าง 2 คืน)
 • วันที่

  5

  โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด – พระราชวังหลวง – มาดริด
 • วันที่

  6

  มาดริด - คอร์โดบา - สุเหร่าเมซกีต้า - เซบีญ่า - ชมระบำฟลาเมนโก้
 • วันที่

  7

  เซบีย่า – มหาวิหารเซบีย่า - หอคอยฆีรัลดา - ฟารู่ (โปรตุเกส) - ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่

  8

  ฟารู่ – ซาเกรส – แหลมเซ็นต์วินเซนต์ (แหลมริมสุดทวีปยุโรป) - ลิสบอน
 • วันที่

  9

  มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน -ดูไบ
 • วันที่

  10

  กรุงเทพมหานคร

08 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
99,900 บาท
เด็กมีเตียง
95,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,900 บาท
เด็กมีเตียง
95,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,900 บาท
เด็กมีเตียง
95,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,900 บาท
เด็กมีเตียง
95,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
104,900 บาท
เด็กมีเตียง
99,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
104,900 บาท
เด็กมีเตียง
99,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 99,900 95,900 - 18,000 - - 20
13 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 99,900 95,900 - 18,000 - - 20
21 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 99,900 95,900 - 18,000 - - 20
17 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 99,900 95,900 - 18,000 - - 20
01 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 104,900 99,900 - 18,000 - - 20
27 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 104,900 99,900 - 18,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.จริยวดี หวังมีตระการกุล เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 041-8-47102-6
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน