ทัวร์สเปน ล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa 11 วัน (EK)

ทัวร์สเปน ล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa 11 วัน (EK)

ทัวร์สเปน ล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa 11 วัน (EK) บาร์เซโลน่า(สเปน), ยอดเขา “มองต์จูอิค, ชมเมือง -เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์, ลงเรือสำราญ MSC GRANDIOSA CRUISE -บาร์เซโลน่า, มาร์เซย (ฝรั่งเศส), ชมเมือง, เจนัว, ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)


ทัวร์สเปน ล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa 11 วัน (EK)
รหัสทัวร์
WCES_EK00001
จำนวนวันเดินทาง
11 วัน 8 คืน
กำหนดการเดินทาง
14 พ.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
109,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  บาร์เซโลน่า(สเปน) – ยอดเขา “มองต์จูอิค – ชมเมือง - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
 • วันที่

  3

  บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้งย่าน ถนน ลา รัมบลา (La Rambla) *** ลงเรือสำราญ MSC GRANDIOSA CRUISE ***
 • วันที่

  4

  บาร์เซโลน่า – มาร์เซย (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง
 • วันที่

  5

  มาร์เซย – เจนัว – ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)
 • วันที่

  6

  กรุงโรม (อิตาลี)– กรุงวาติกัน – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ชมโคลอสเซียม
 • วันที่

  7

  เมืองปาแลร์โม (เกาะซิซิลี) – ชมเมืองเก่า
 • วันที่

  8

  วัลเลตต้า (มอลต้า) – ชมเมือง – บาร์เซโลน่า (สเปน)
 • วันที่

  9

  ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู
 • วันที่

  10

  บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้ง Outlet La Roca Village – สนามบิน
 • วันที่

  11

  ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

01 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
110,900 บาท
เด็กมีเตียง
110,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
110,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900 บาท
เด็กมีเตียง
109,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
109,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900 บาท
เด็กมีเตียง
109,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
109,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 110,900 110,900 110,900 35,900 - - 20
08 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 109,900 109,900 109,900 35,900 - - 20
15 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 109,900 109,900 109,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.จริยวดี หวังมีตระการกุล เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 041-8-47102-6
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน