ทัวร์อเมริกาตะวันออก-น้ำตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (QR)

ทัวร์อเมริกาตะวันออก-น้ำตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (QR)

ทัวร์อเมริกาตะวันออก-น้ำตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (QR) มหานครนิวยอร์ก, ผ่านชมตึกเอ็มไพร์สเตท, ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านไทม์สแคสว์ -สวนสาธารณะลิเบอร์ตี้สเตท, ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตี้ ชมรูปปั้นเทพีเสรีภาพ -เมืองซีราคิวส์ เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์ก -เมืองบัฟฟาโล่, อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า, ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า -GOAT ISLAND เกาะกลางที่คั่นกลางระหว่างน้ำตกอเมริกัน


ทัวร์อเมริกาตะวันออก-น้ำตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCUS_QR00001
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
06 เม.ย. 66 - 30 พ.ย. 66
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
155,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - โดฮา
 • วันที่

  2

  โดฮา - นิวยอร์ก - ชมเมือง - ย่านไทม์สแควร์ - นิว เจอร์ซีย์
 • วันที่

  3

  นิวเจอร์ซีย์ - นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ซีราคิวส์
 • วันที่

  4

  ซีราคิวส์ - เมืองบัฟฟาโล่ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - ช้อปปิ้งเอาท์เลท
 • วันที่

  5

  ไนแองการ่า - เมืองวิลเลี่ยมสปอร์ต - แฮร์ริสเบิร์ก โรงงานช็อกโกแลต - วอชิงตัน ดีซี
 • วันที่

  6

  กรีนเบลท์ - วอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตัน เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน - กรีนเบลท์
 • วันที่

  7

  กรีนเบลท์ - ฟิลาเดเฟีย เอาท์เล็ท - แอตแลนติก ซิตี้

06 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
165,900 บาท
เด็กมีเตียง
165,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
165,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
165,900 บาท
เด็กมีเตียง
165,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
165,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900 บาท
เด็กมีเตียง
155,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
155,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900 บาท
เด็กมีเตียง
155,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
155,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 165,900 165,900 165,900 45,000 - - 20
20 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 165,900 165,900 165,900 45,000 - - 20
02 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 155,900 155,900 155,900 45,000 - - 20
30 พ.ย. 66 - 09 ธ.ค. 66 155,900 155,900 155,900 45,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.จริยวดี หวังมีตระการกุล เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 041-8-47102-6
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน