เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI JIUFEN เที่ยวเต็มไม่มี ฟรีเดย์ 4วัน 2คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI JIUFEN เที่ยวเต็มไม่มี ฟรีเดย์ 4วัน 2คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI JIUFEN เที่ยวเต็มไม่มี ฟรีเดย์ 4วัน 2คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน TAIPEI JIUFEN เที่ยวเต็มไม่มี ฟรีเดย์ 4วัน 2คืน ห้ามพลาด ถ่ายรูปอาคารหลากสี่ ท่าเรือเจิ้นปิง บูราโนแห่งไต้หวัน ถ่ายรูปตึกไทเป101 จากมุมยอดฮิต ซื่อชื่อหนานซุน ขอพรเพื่อความปัง วัดหลงซาน ช้อปปังสุดมันส์ ซีเหมินติง กลอเรีย เอาท์เล็ท

รหัสทัวร์

TW_CI00074

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ค. 67 - 27 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

15,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Airline

ก.ค. 67

15,999

05-08

15,999

12-15

15,999

19-22

15,999

26-29

ส.ค. 67

15,999

02-05

15,999

09-12

15,999

16-19

15,999

23-26

15,999

30-02ก.ย.

ก.ย. 67

15,999

06-09

15,999

13-16

15,999

20-23

15,999

27-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

15,999

15,999

15,999

4,500

6,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

Day : 3

ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง

Day : 4

ร้านสร้อยGermanium –วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค–Shopping at Gloria Outlet -สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง