เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ราชินีแห่งขุนเขาและปราสาทหงส์ขาวสกาวใจ 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ราชินีแห่งขุนเขาและปราสาทหงส์ขาวสกาวใจ 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ราชินีแห่งขุนเขาและปราสาทหงส์ขาวสกาวใจ 7วัน 4คืน (EK)

เที่ยวเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ราชินีแห่งขุนเขาและปราสาทหงส์ขาวสกาวใจ 7วัน 4คืน แฟรงค์เฟิร์ต เวิร์ซบวร์ก นูเรมเบิร์ก อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ มิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ลินเดา เบรเกนซ์ ยอดเขาริกิ ซุก ลูเซิร์น เบิร์น อินเทอร์ลาเก้น

รหัสทัวร์

DE_EK00050

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 29 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

69,900

17-23

ต.ค. 67

69,900

20-26

72,900

22-28

พ.ย. 67

69,900

07-13

ธ.ค. 67

74,900

05-11

79,900

29-04ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

69,900

69,900

56,900

10,900

-

42,900

26

20 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

69,900

69,900

56,900

10,900

-

42,900

26

22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

72,900

72,900

59,900

10,900

-

45,900

26

07 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

69,900

69,900

56,900

10,900

-

42,900

26

05 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

74,900

74,900

60,900

10,900

-

46,900

26

29 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

79,900

79,900

64,900

12,900

-

52,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

Day : 2

ดูไบ - แฟรงค์เฟิร์ต – เวิร์ซบวร์ก - นูเรมเบิร์ก

Day : 3

นูเรมเบิร์ก - อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - มิวนิค

Day : 4

มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลินเดา - เบรเกนซ์

Day : 5

เบรเกนซ์ - ยอดเขาริกิ - ซุก - ลูเซิร์น

Day : 6

ลูเซิร์น – เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - สนามบิน

Day : 7

ดูไบ – กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง