เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์จอร์เจีย

/

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA จุใจปีใหม่ 2025 8วัน 6คืน (G9)

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA จุใจปีใหม่ 2025 8วัน 6คืน (G9)

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA จุใจปีใหม่ 2025 8วัน 6คืน (G9)

เที่ยวจอร์เจีย GEORGIA จุใจปีใหม่ 2025 8วัน 6คืน โบสถ์ทรินิตี้ เมืองทบิลิซี เมืองถ้ำอุพลิสชิเค นั่งกระเข้าชมเมืองบอร์โจมี ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย จอร์เจีย ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี มหาวิหารสเวติสโคเวลี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์

GE_G900015

ประเทศ

จอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

58,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Arabia

ธ.ค. 67

58,888

25-01ม.ค.

59,999

28-04ม.ค.

59,999

29-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

58,888

58,888

58,888

12,500

19,900

38,888

30

28 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

59,999

59,999

59,999

12,500

19,900

39,999

30

29 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

59,999

59,999

59,999

12,500

19,900

39,999

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชาร์จาห์ – สนามบินทบิลิซี - เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอนี่

Day : 2

เมืองทบิลิซี - เมืองมิชเคห์ต้า - มหาวิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกูดาอูรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้ - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

Day : 3

เมืองกูดาอูรี - ป้อมปราการอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ถ้ำโบราณ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - นั่งกระเช้าชมเมืองบอร์โจมี - บอร์โจมี เซ็นทรัลพาร์ค

Day : 4

เมืองบอร์โจมี - เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ - เมืองบาทูมี - ป้อมปราการโกนิโอ - รูปปั้นแกะสลัก ALI AND NINO - STATUE EUROPE SQUARE - PIZZA SQUARE

Day : 5

เมืองบาทูมี - เมืองทบิลิซี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย - ARTIST BAZAAR AND PAINTERS - ถนนคนเดินรุสทาเวลี

Day : 6

เมืองทบิลิซี – เมืองซิกเนจิ – โบสถ์นักบุญนีโน่แห่งบอดมี่ - KVARELI WINE TASTING - เมืองทบิลิซี

Day : 7

โบสถ์ทรินิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าชมป้อมปราการนาริกาลา – อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี - สนามบินทบิลิซี - สนามบินชาร์จาห์

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง