เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม HELLO HALONG ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนาม HELLO HALONG ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนาม HELLO HALONG ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5วัน 4คืน (VN)

เที่ยวเวียดนาม HELLO HALONG ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5วัน 4คืน นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน จุดเช็คอินแห่งใหม่ MOANA SAPA CAFE ช้อปปิ้งตลาดไนท์ซาปา เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูแซลมอล

รหัสทัวร์

VN_VN00096

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

31 พ.ค. 67 - 26 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

15,777บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ก.ค. 67

17,999

18-22

18,999

19-23

16,555

24-28

18,999

25-29

16,555

27-31

ส.ค. 67

18,999

08-12

18,999

09-13

15,777

17-21

15,777

24-28

ก.ย. 67

15,777

04-08

15,777

11-15

15,777

13-17

15,777

19-23

15,777

21-25

15,777

26-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,999

17,999

17,555

3,500

-

-

30

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

16,555

16,555

16,000

3,500

-

-

30

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

16,555

16,555

16,000

3,500

-

-

30

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

15,777

15,777

15,000

3,500

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เวียดนาม - ฮาลอง

Day : 2

ล่องเรือฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - ร้านอัญมณี - ซาปา - ตลาดไนท์ซาปา

Day : 3

นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านต๋าวาน – MOANA CAFÉ - โบสถ์หิน

Day : 4

ร้านเยื่อไผ่ - ฮานอย – โบสถ์ใหญ่ – ร้าน OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย

Day : 5

วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก – สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง