เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Autumn Dream BENELUX 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Autumn Dream BENELUX 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Autumn Dream BENELUX 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวเยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Autumn Dream BENELUX 8วัน 5คืน เมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารเมืองโคโลญ นั่งเรือชมหมู่บ้านกีฐร์น เที่ยวหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม เมืองเกนต์ มหาวิหารเซนต์บาโว เมืองบรัสเซลส์ อะโตเมียม รูปปั้นแมนิเกนพีส เมืองบรูกส์ เมืองปารีส หอไอเฟล ลูฟร์ ประตูชัย ล่องเรือแม่น้ำแซน

รหัสทัวร์

DE_EK00045

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

14 ก.ย. 67 - 17 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

74,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

74,888

14-21

ต.ค. 67

75,888

10-17

76,888

17-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

74,888

74,888

68,388

15,500

14,500

-

25

10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

75,888

75,888

69,388

15,500

14,500

-

25

17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

76,888

76,888

70,388

15,500

14,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ – ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – เมืองดุสเซลดอร์ฟ

Day : 3

ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wild mills – โรงงานทำรองเท้าไม้ – เมืองอัมสเตอร์ดัม

Day : 4

โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory – ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม - โบสถ์อาวร์เลดี้ – หอนาฬิกาบรูกส์ – มหาวิหารแห่งพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

Day : 5

เมืองเกนต์ – ปราสาทกราเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ – มหาวิหารเซนต์บาโว – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Day : 6

เมืองปารีส - หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช

Day : 7

ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

Day : 8

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง