เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี HARIKA TURKIYE 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี HARIKA TURKIYE 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี HARIKA TURKIYE 9วัน 7คืน (TK)

เที่ยวตุรกี HARIKA TURKIYE 9วัน 7คืน เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหราเช่นต์โซเฟีย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส

รหัสทัวร์

TR_TK00248

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

43,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ต.ค. 67

43,988

05-13

43,988

06-14

43,988

12-20

43,988

13-21

43,988

19-27

43,988

20-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

43,988

43,988

42,988

11,000

-

-

26

06 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

43,988

43,988

42,988

11,000

-

-

26

12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

43,988

43,988

42,988

11,000

-

-

26

13 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

43,988

43,988

42,988

11,000

-

-

32

19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

43,988

43,988

42,988

11,000

-

-

32

20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

43,988

43,988

42,988

11,000

-

-

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-ซาฟรานโบลู

Day : 2

KOPRULU MOSQUE & SUN DIAL –จุดชมวิว-คัปปาโดเกีย

Day : 3

เมืองคัปปาโดเกีย บอลลูน โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคา ทัวร์ (OPTIONAL TOUR) - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานทอพรม – หุบเขาเกอเรเม่ -หุบเขาเดฟเรนท์

Day : 4

เมืองปามุคคาเล – CARAVANSARAI – แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น

Day : 5

ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองซิเรนเซ่ – ร้านขนม Turkish Delight - คูซาดาซึ Kusadasi

Day : 6

โรงงานเครื่องหนัง – ไอยวาลิค - ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่

Day : 7

เมืองอิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ -ทักซิมสแควร์

Day : 8

สุเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดม-เซนต์โซเฟีย -สนามบิน

Day : 9

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง