เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี Unseen Germany 9วัน 6คืน (QR)

ทัวร์เยอรมนี Unseen Germany 9วัน 6คืน (QR)

ทัวร์เยอรมนี Unseen Germany 9วัน 6คืน (QR)

เที่ยวเยอรมนี Unseen Germany 9วัน 6คืน เมืองอูล์ม เมืองสตุ๊ตการ์ท เมืองดินเคิลบูลท์ เมืองวูซเบิร์ก เมืองเออเฟิร์ธ เมืองไลป์ซิก เมืองลูบเบนเนา เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น เมืองนอร์ดลินเก้น เมืองโรเทนเบิร์ก เมืองบายรอยธ์ เมืองเควดลินเบิร์ก เบอร์ลิน เอ้าเลท กรุงเบอร์ลิน

รหัสทัวร์

DE_QR00036

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 21 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

139,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ก.ย. 67

139,900

17-25

ต.ค. 67

139,900

08-16

139,900

15-23

139,900

21-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

08 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

15 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ

Day : 2

เมืองมิวนิค - เมืองอูล์ม - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมืองสตุ๊ทการ์ท

Day : 3

เมืองนอร์ดลินเก้น - เมืองดินเคลบูลท์

Day : 4

เมืองโรเทนเบิร์ก - เมืองวูซเบิร์ก

Day : 5

เมืองไบรอยท์ - เมืองเออเฟิร์ธ

Day : 6

เมืองเควดลินเบิร์ก - เมืองไลป์ซิก

Day : 7

เมืองลูบเบนเนา - เบอร์ลิน เอ้าเลท - กรุงเบอร์ลิน

Day : 8

กรุงเบอร์ลิน - สนามบินเบอร์ลิน

Day : 9

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง