เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรเลีย

/

ทัวร์ออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน (TG)

เที่ยวออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน ชมอุทยานแห่งชาตินัมบัง (Nambung National Park) เสาหินปูนพินนาเคิลส์ (Pinnacles) สิ่งมหัศจรรย์ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ พบกับสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลีย ทั้งเจ้าจิงโจ้และโคอาลา อันแสนน่ารักที่อุทยานสัตว์ป่าแคเวิสแฮม (Caversham Wildlife Park) แวะไร่ไวน์ชื่อดังไร่องุ่นในสวอนแวลลีย์ (Swan Valley) ชายหาดในแลนเซลลิน (Lancelin) และสนุกสนานกับการเล่นแซนดู

รหัสทัวร์

AU_TG00037

ประเทศ

ออสเตรเลีย

กำหนดการเดินทาง

14 มิ.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

89,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

มิ.ย. 67

89,900

14-18

89,900

21-25

ก.ค. 67

94,900

19-22

94,900

26-30

ส.ค. 67

92,900

09-13

92,900

23-27

ก.ย. 67

92,900

13-17

92,900

20-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

89,900

78,900

75,900

9,900

-

65,900

15

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

94,900

84,900

80,900

9,900

-

66,900

15

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

94,900

84,900

80,900

9,900

-

66,900

15

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

92,900

75,900

72,900

9,900

-

63,900

15

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

92,900

75,900

72,900

9,900

-

63,900

15

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

92,900

75,900

72,900

9,900

-

63,900

15

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

92,900

75,900

72,900

9,900

-

63,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) –เพิร์ธ (เชคอินสนามบิน)

Day : 2

เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – ล่องเรือแม่น้ำสวอน – ฟรีแมนเทิล – เพิร์ธ

Day : 3

อุทยานแห่งชาติแนมบุงเที่ยวป่าหินพินนาเคิล 4 WD ตะลุยเนินทราย

Day : 4

เพิร์ธ –สวนสัตว์พื้นเมือง – ชิมไวน์ SANDALFORD WINERY – โรงงานช็อคโกแลค

Day : 5

เพิร์ธ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง