เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรเลีย

/

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 7วัน 5คืน (TG)

เที่ยวออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 7วัน 5คืน อุทยานแห่งชาตินลูเม้าท์เท่นส์ สวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ GREAT OCEAN ROAD รถไฟจักรไอน้ำโนราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

รหัสทัวร์

AU_TG00032

ประเทศ

ออสเตรเลีย

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

123,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

123,900

11-17

123,900

18-24

พ.ย. 67

123,900

15-21

ธ.ค. 67

123,900

05-11

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

123,900

106,900

98,900

15,900

-

99,900

15

18 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

123,900

106,900

98,900

15,900

-

99,900

15

15 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

123,900

106,900

98,900

15,900

-

99,900

15

05 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

123,900

106,900

98,900

15,900

-

99,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – ซิดนีย์

Day : 2

นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK

Day : 3

นครซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ - บินภายใน – เมลเบิร์น

Day : 4

เมลเบิร์น - Gibson Steps – 12 APOSTLES (ครึ่งสาย) - London Bridge

Day : 5

เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชิมไวน์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

Day : 6

นครเมลเบิร์น (ชมเมือง) - ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ – อิสระ ช้อปปิ้งเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น

Day : 7

เมลเบิร์น –กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง