เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN XIMENDING 5วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN XIMENDING 5วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN XIMENDING 5วัน 3คืน (SL)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN XIMENDING 5วัน 3คืน นั่งรถไฟโบราณ ปองปอง ชมวิวธรรมชาติสุดฟิน เพลิดเพลิน กิจกรรมต้มไข่ออนเซ็น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรวัดเหวินอู่ วัดหลงซาน สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิน ท่าเรือเจิ้นปิง เช็กอินแลนด์มาร์คสุดฮิต อนุสรณ์เจียงไคเชค ตึกไทเป101 ช้อปซีเหมินติง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

รหัสทัวร์

TW_SL00085

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

27 เม.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ส.ค. 67

16,999

17-21

16,999

24-28

16,999

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

16,999

07-11

16,999

11-15

16,999

14-18

16,999

18-22

16,999

21-25

16,999

25-29

15,999

28-02ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,700

-

-

30

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

15,999

-

-

5,700

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง

Day : 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน –เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง

Day : 5

ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – Shopping at Gloria Outlet -สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง