เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ 7วัน 4คืน (EK)

เที่ยวเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ 7วัน 4คืน เที่ยวสตราส์บูร์ก เเละ กอลมาร์ 2 เมืองสวนเเคว้นอัลซาส เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทหินทรายเเดงที่สวยที่สุด ถ่ายรูปคู่กับสิงโตหิน เเละ สะพานไม้ชาเปล ณ เมืองลูเซิร์น เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันเเละชีสฟองดูว์เเบบต้นตำหรับเเท้ๆ

รหัสทัวร์

DE_EK00043

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

03 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

75,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

75,900

12-23

ต.ค. 67

77,900

20-26

77,900

22-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

75,900

-

-

11,900

-

50,900

35

20 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

77,900

-

-

11,900

-

50,900

35

22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

77,900

-

-

11,900

-

50,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดูไบ

Day : 2

ดูไบ – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ด - สต ราสบูร์ก

Day : 3

สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ - กอลมาร์ – หมู่บ้านเอกีเชม – ทิทิเซ่ – ไฟร์บูร์ก

Day : 4

ไฟร์บูร์ก - ซุก – แองเกิลเบิร์ก - ข้ึน กระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเคน - เบิร์น

Day : 5

เบิร์น – กรุยแยร์ - โลซานน์ - แทซ

Day : 6

แทซ - เซอร์แมท – ข้ึนรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต - แทซ - มอง เทรอซ์ - ซูริค - สนามบิน

Day : 7

ดูไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง