เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์สเปน

/

ทัวร์สเปน SPAIN & PORTUGAL 10วัน 7คืน (SV)

ทัวร์สเปน SPAIN & PORTUGAL 10วัน 7คืน (SV)

ทัวร์สเปน SPAIN & PORTUGAL 10วัน 7คืน (SV)

เที่ยวสเปน SPAIN & PORTUGAL 10วัน 7คืน มาดริด ซาลามังกา ปอร์โต ซินทรา ลิสบอน ลากอส เซบีย่า กรานาด้า คอร์โดบ้า ดื่มด่ำบรรยากาศอันสวยงามของเมืองปอร์โต เข้าชมพระราชวัง Pena Palace เที่ยวลิสบอน ชมหอคอย Belem Tower ชมเมืองมรดกโลกกรานาด้าและคอร์โดบ้า

รหัสทัวร์

ES_SV00001

ประเทศ

สเปน

กำหนดการเดินทาง

07 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

78,995บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Saudia Airlines

ต.ค. 67

78,995

07-16

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

78,995

76,995

74,995

14,995

-

48,995

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)- มาดริด (สเปน)

Day : 3

มาดริด-ซาลามังก้า-ปอร์โต (โปรตุเกส)

Day : 4

ปอร์โต้

Day : 5

ปอร์โต – ซินทรา- Pena Palace – ลิสบอน

Day : 6

ลิสบอน-อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่-หอเคยเบเล็ม Belem Tower - ลากอส - เซบีย่า (สเปน)

Day : 7

เซบีย่า-กรานาด้า

Day : 8

กรานาด้า-คอร์โดบ้า-มาดริด

Day : 9

มาดริด -ช้อปปิ้ง Las Rozas Village Outlets - เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)

Day : 10

เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย)- กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง