เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน 5คืน (9C)

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน 5คืน (9C)

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน 5คืน (9C)

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน 5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลู่หยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน กำแพงเมืองซีอาน สุสานจินซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่

รหัสทัวร์

CN_9C00017

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

10 พ.ค. 67 - 20 ก.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

37,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Spring Airlines

มิ.ย. 67

37,900

01-06

37,900

14-19

37,900

21-26

ก.ค. 67

38,900

05-10

38,900

12-17

38,900

19-24

38,900

26-31

ส.ค. 67

38,900

09-14

38,900

16-21

38,900

23-28

ก.ย. 67

38,900

06-11

38,900

13-18

38,900

20-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

37,900

37,900

37,900

8,000

-

-

20

05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

38,900

38,900

38,900

8,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)– ซีอาน

Day : 2

นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองเติงเฟิง

Day : 3

วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู - ไคเฟิง – ศาลเจ้าไคเฟิง - ศาลามังกร

Day : 4

นั่งรถไฟสู่เมืองซีอาน - วัดกว่างเหริน - กำแพงเมืองซีอาน – หอระฆัง -ถนนคนเดินมุสลิม

Day : 5

สุสานจินซีฮ่องเต้ - วัดต้าฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับไหล

Day : 6

ซีอาน – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง